top of page

השקעתם דם, יזע ודמעות בספר שלכם.

 

תנו לנו ללטש אותו ולהפיץ את זהרו!

 

 

 

באמצעות ניסיון נרחב ותשומת לב לפרטים, תרגום מסטר מסייע להפקתם של כתבי עת מקצועיים ונטולי שגיאות.

 

 

  • אנו עורכים ומגיהים כל מדיה כתובה – ספרים, כתבות חדשותיות וכתבות מגזין, ספרי תנ"ך ותלמוד.

 

  • אנו סוקרים את טקסט שלוש פעמים כדי לוודא שכל השגיאות ואי הדיוקים נמצאו ושכל התיקונים התבצעו.

 

  • אנו מלטשים את הטקסט כדי לשפר את זרימת הכתיבה ועורכים או מחליפים מילים וביטויים לפי הצורך.

 

  • אנו עורכים חומר העומד לדפוס, ועומדים על דיוק הדקדוק, הפיסוק והכתיב.

 

  • אנו בוחנים תוכן כדי למנוע טעויות היסטוריות ולהבטיח עלילה עקבית, ציר זמן הגיוני ופרטים מציאותיים.

 

  • אנו מוודאים עימוד עקבי, מיקום נכון של הערות שוליים ותרגום/תעתיק אחיד.

 

  • אנו בודקים הפניות צולבות וציטוטים, דואגים למראי מקומות ואזכורים נכונים ולתרגום/תעתיק אחיד בכל ספר היוצא לאור.

 

  • אנו מגיהים עמודי מגזין מוכנים לדפוס לגילוי שגיאות דפוס וסוקרים אותם לצורך אחידות העימוד: צבע ועיצוב, פונטים וריווח, כותרות וציטוטים ודיוק בתבניות עימוד.

 

  • אנו מכינים לדפוס ספרי מתח שהתפרסמו בהמשכים. אנו עורכים ומשפצים את הטקסט והעלילה כדי להתאימם לספר הערוך לפי פרקים.

 

bottom of page